Skip to main content

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

Nghiệm thu dự án Xây dựng Nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi

 

Ngày 16/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án: “Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Cao khô Chợ Bãi”, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Quan thực hiện.

 

Image removed.

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án

 

Cao khô là nghề truyền thống với vị thơm, ngon đặc trưng riêng. Hiện toàn xã Yên Phúc, huyện Văn Quan có trên 50 hộ sản xuất cao khô; bình quân mỗi ngày, làng nghề sản xuất và tiêu thụ gần 3.600 bó cao khô, giá trị thu được gần 5,2 triệu đồng mỗi ngày, tương đương trên 150 triệu đồng/tháng và gần 1,9 tỷ/ năm. Tuy nhiên, do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chưa có sự liên kết và chưa có thương hiệu nên người tiêu dùng khó nhận biết và phân biệt với sản phẩm ở địa phương khác. Do đó, việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan là hết sức cần thiết. Trong 2 năm triển khai, dự án đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực như điều tra, khảo sát bản đồ quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa sản phẩm cao khô; kiểm nghiệm một số mẫu cao khô theo các chỉ tiêu, chất lượng; xây dựng tem, nhãn mác; quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm,.... Đây là các bước quan trọng để sản phẩm từng bước được mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. Tháng 7/2019, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Cao khô Chợ Bãi, huyện Văn Quan.

 

Hội đồng đánh giá đã thống nhất nghiệm thu dự án đạt yêu cầu đề ra./.