Skip to main content

HỘI NGHỊ TẬP HUẤNBồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021

           Ngày 27/10/2021, UBND huện Hữu Lũng, Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết, biên tập tin, bài; vận hành,quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử,hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021

          Tham dự Hội nghị tập huấn có Đ/c Trần Quốc Phong, HUV- PCT UBND huyện dự phát biể và chỉ đạo Hội nghị; Lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Lạng Sơn trực tiếp truyền đạt kiến thức hội nghị tập huấn cho Lãnh đạo UBND xã, thị trấn, Công chức cấp xã phụ trách Trang TTĐT, Đài truyền thanh cấp xã.

          Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh lạng Sơn, trao đổi các nội dung về trang TTĐT, cách thức quản trị, vận hành Trang TTĐT, Đài Truyền thanh xã; Hướng dẫn cách thu thập thông tin; kỹ năng viết, biên tập tin, bài Trang TTĐT và Đài truyền thanh xã. Cách đăng tải các thông tin trên Trang TTĐT (hướng dẫn thực hành); Trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc của học viên. Tại Hội nghị này Sở TT và TT tỉnh Lạng Sơn Chuyển giao 11 Trang TTĐT thực hiện năm 2021.

         Qua buổi tập huấn giúp cho lãnh đạo UBND các xã và CBCC xã nắm bắt kỹ năng viết, biên tập tin, bài; vận hành,quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở.

                                                                                                                           Quang Trung