Skip to main content

Công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại

Ngày 23/10 tại UBND phường Vĩnh Trại, UBND thành phố Lạng Sơn công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Trại, tỷ lệ 1/500.

abc
Người dân các khối nằm trong khu vực điều chỉnh quy hoạch xem
bản đồ quy hoạch treo tại trụ sở UBND phường Vĩnh Trại

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 khu Làng Cổ- Bản Mới, thuộc khối 6. Quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 32.076 m2, dân số dự kiến 1.200 người. Nội dung điều chỉnh về quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện.

Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại tỷ lệ 1/500 khu đất Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn, thuộc khối 3. Quy mô điều chỉnh với diện tích khoảng 3.845,8 m2, dân số dự kiến 116 người. Nội dung điều chỉnh, điều chỉnh lô đất dịch vụ công cộng có diện tích 3.305 m2 thành đất ở liền kề, đất cây xanh, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

Đại diện nhân dân các khối bị ảnh hưởng bày tỏ nhất trí với việc điều chỉnh và mong muốn các cơ quan, đơn vị sớm triển khai thực hiện để người dân yên tâm sinh sống.

Nguồn: Baolangson.vn